Veikla


Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo kainos
Įsakymas dėl vidutinio suvartojamo geriamojo vandens kiekio gyventojams patvirtinimo
Nustatytas vidutinis suvartojamo geriamojo vandens kiekis gyventojams
Pagrindinės UAB „Kelmės vanduo“ paslaugos