Kelmės rajone vykdomi projekto Nr. VP3-3.1 AM-01-V-02-043 „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros renovavimas ir plėtra Kelmės rajone“ rangos darbai

 

Šiuo metu Kelmės rajone įgyvendinamas 2007-2013 m. laikotarpio ES struktūrinės paramos projektas ,,Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros renovavimas ir plėtra Kelmės rajone“.

UAB „Kelmės vanduo“ vykdydama ES lėšomis finansuojamą projektą pasirašė trys rangos sutartis. Vandentvarkos ūkio plėtrą Kelmėje atlieka UAB „Techsis“, Tytuvėnų nuotekų valyklos rekonstrukciją – UAB „LitCon“, Vandentvarkos ūkio plėtrą Tytuvėnų miestelyje atlieka UAB „Žemda“.

Projekto įgyvendinimo metu Kelmės mieste planuojama nutiesti 11,038 km vandentiekio ir 12 km nuotekų tinklų, pastatyti tris nuotekų siurblines. Įgyvendinus projektą prie vandentiekio tinklų turės galimybę prisijungti 1038 gyventojai, o prie nuotekų tinklų – 1140 gyventojai. Šiuo metu viso paklota apie 93 % suprojektuotų tinklų. Planuojama statybos komisijai objektą priduoti šių metų birželio mėn.

Projekto įgyvendinimo metu Tytuvėnų miestelyje buvo paklota 4,407 km vandentiekio tinklų, 8,98 km – nuotekų tinklų, pastatytos trys nuotekų siurblines. Įgyvendinus projektą prie vandentiekio tinklų turės galimybę prisijungti 297, o prie nuotekų tinklų - 939 Tytuvėnų miestelio gyventojų. Šių metų sausio mėn. 10 d. objektas buvo priduotas statybos valstybinės priežiūros komisijai.

Tytuvėnuose taip pat numatoma rekonstruoti nuotekų valyklą. Statybos – montavimo darbus atlieka Rangovas UAB „LitCon“. Šiuo metu vykdomi statybos darbai, jų atlikta apie 92 proc. Darbus Rangovas  planuoja pabaigti šių metų rugpjūčio mėn. pabaigoje.

Įgyvendinus projektą tiesioginę naudą pajus apie1455 Kelmės miesto ir Tytuvėnų miestelio gyventojų tiesiogiai prisijungę prie vandentiekio ir nuotekų tinklų, ir bus užtikrinta, kad ES investicijomis skatinamas ūkio augimas atitiktų darnaus vystymosi principus.

Kontaktinis asmuo:

UAB „Kelmės vanduo“

Direktorius

Bronius Paliulis

tel.:8-427-61227

El.paštas: kelmesvanduo@takas.lt