Projektai


Nemuno vidurupio baseino I paketo projektas
Kelmės dumblo apdorojimo įrenginių statyba
Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros renovavimas ir plėtra Kelmės rajone
Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Kelmėje
Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Kelmės rajone (Kukečiai, Griniai)
Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Kelmės rajone (Užventis, Kelmė)
2009-2014 metais UAB „KELMĖS VANDUO“ vykdyti projektai (Finansavimas iš ES Sanglaudos fondo, Valstybės biudžeto ir Kelmės rajono savivaldybės biudžeto)
Kelmės rajone vykdyto projekto Nr. VP3-3.1 AM-01-V-02-043 „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros renovavimas ir plėtra Kelmės rajone“ rangos darbai