Veikla


UAB Kelmės vanduo įstatai
UAB Kelmės vanduo valdybos sudėtis
UAB Kelmės vanduo valdymo schema
PILIEČIŲ IR KITŲ ASMENŲ APTARNAVIMO UAB “KELMĖS VANDUO” TVARKA
Prisijungimo prie vandentiekio tinklo tvarka
Skundų priėmimo tvarka
Skundų nagrinėjimo tvarka
Vartotojo skundo forma
Strateginis veiklos planas
2016 m. audito išvada
Metinis pranešimas už 2015m.
Metinis pranešimas už 2014m.
Vandens pakėlimas
Geriamojo vandens būklės stebėjimo ataskaitos
2012 metų veiklos rodikliai V grupės vandens tiekimo įmonių. (Pagal vandens paslaugų pardavimo apimtis UAB "Kelmės vanduo" priskiriama V grupei)

Priemonių planas 2012 -2015 m. ir 2011 m. rezultatai