Veikla


UAB Kelmės vanduo įstatai
Įsakymas dėl UAB Kelmės vanduo valdybos sudėties pakeitimo
UAB Kelmės vanduo valdybos sudėtis
UAB Kelmės vanduo valdymo schema
Strateginis veiklos planas
RAS patvirtinimas dėl atitikimo metodikos reikalavimams
Reguliuojamos veiklos ataskaita 2017 m.
Reguliavimo apskaitos sistemos aprašas (RAS)
2017 m. Vadovo ataskaita
2017 m. Audito išvada
2016 m. Audito išvada
Metinis pranešimas už 2015m.
Metinis pranešimas už 2014m.
Vandens pakėlimas
Geriamojo vandens būklės stebėjimo ataskaitos
2012 metų veiklos rodikliai V grupės vandens tiekimo įmonių. (Pagal vandens paslaugų pardavimo apimtis UAB "Kelmės vanduo" priskiriama V grupei)

Priemonių planas 2012 -2015 m. ir 2011 m. rezultatai