Projekto Nr. VP3-3.1-AM-01-V-02-112 „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Kelmės mieste“ įgyvendinimas

 

 

Kelmės mieste įgyvendinamas projektas „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Kelmės mieste“ (paramos sutarties Nr. VP3-3.1-AM-01-V-02-112). Projektas finansuojamas pagal 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 3 prioriteto „Aplinka ir darnus vystymasis“ VP-3.1-AM-01-V priemonę „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra“. 2013 liepos 2 d. Lietuvos Respublikos Aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra ir UAB „Kelmės vanduo“ pasirašė administravimo ir finansavimo sutartį projekto įgyvendinimui. Projekto įgyvendinimo trukmė 14 mėn.

Projekto esmė – vandentvarkos infrastruktūros gerinimas Kelmės mieste. Įgyvendinus projektą, bus užtikrintas ilgalaikis, technine ir ekonomine prasme vartotojams prieinamas socialiai būtinų vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų teikimas. Sumažės paviršinių ir požeminių vandenų tarša, pagerės aplinkos būklė.

 

Įgyvendinant vandentvarkos infrastruktūros plėtrą, numatyta išplėsti centralizuotus nuotekų ir vandentiekio tinklus Kelmės mieste. Planuojama pakloti apie 5,59 km nuotekų ir apie 2,949 km vandentiekio tinklų. Darbai suskirstyti į du etapus. I-ame etape nuotekų ir vandentiekio tinklai bus tiesiami J.Smilgevičiaus gatvėje. II – ame etape nuotekų tinklai bus tiesiami Elektrinės, Žvejų, M.Valančiaus, Kooperacijos, L.Giros, Gluosnių, S.Neries – Prūdo, Pavilbėnio, Dvaro, Vytauto Didžiojo, Laucevičiaus gatvėmis. Vandentiekio tinklus planuojama tiesti Elektrinės, Žvejų, M.Valančiaus, Kooperacijos, L.Giros, Gluosnių, Pavilbėnio, Dvaro gatvėmis. Rangos sutartis pasirašyta ir statybos darbus atliks UAB „Plungės lagūna“. 2013-08-02 yra paskelbta darbų pradžia. Šiuo metu yra atlikti I-o etapo suplanuoti darbai.

Projekto lėšomis iki kiekvieno sklypo ribos nutiesta vandentiekio atšaka su požemine sklende pasijungimui. Iki jos vandentiekio įvadą gyventojas turi įsirengti savo lėšomis.  Tiesiant nuotekų tinklus, ties kiekvienu sklypu gatvėje įrengtas nuotekų šulinys, į kurį gyventojas turi galimybę už savo lėšas nuvesti nuotekas iš gyvenamojo namo.

Įgyvendinus projektą tiesioginę naudą pajus apie 379 Kelmės miesto gyventojų tiesiogiai prisijungę prie vandentiekio ir nuotekų tinklų, ir bus užtikrinta, kad ES investicijomis skatinamas ūkio augimas atitiktų darnaus vystymosi principus. Dabartiniame Lietuvos raidos etape itin svarbu laiku įgyvendinti efektyvias aplinkos apsaugos priemones ir mažinti neigiamą energijos ir gamtos išteklių naudojimo bei ūkinės veiklos poveikį aplinkai, nes susikaupusių aplinkos problemų sprendimas kainuoja daug brangiau nei jų prevencija ir anksčiau ar vėliau pradeda stabdyti patį ekonomikos augimą. Siekiant užtikrinti geresnę aplinkos kokybę ir darnų vystymąsi, Sanglaudos fondo lėšos yra investuojamos į Kelmės rajono vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimą ir plėtrą.