Viešieji pirkimai


UAB „KELMĖS VANDUO“ mažosios vertės pirkimų tvarkos taisuklės

2018 metų pirkimų planas

Informacija viešuosius pirkimus

Informacija apie mažos vertės pirkimus