Naujienos

 

Pranešimas apie asmens duomenų tvarkymą

2018 m. gegužės 29 d. UAB „Kelmės vanduo“, vadovaudamasi Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 ir Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo nuostatomis, šiuo Pranešimu Jus, kaip įmonės klientą, informuoja apie Bendrovės, kaip duomenų valdytojo, vykdomą Jūsų asmens duomenų tvarkymą. Plačiau...


 

Kelmės miesto ir rajono gyventojų dėmesiui

LR Aplinkos ministerija su Aplinkos projektų valdymo agentūra reikalauja, kad visi gyvenamieji namai būtų prijungti prie centralizuotų nuotekų tinklų.

Visi gyventojai, kuriems suteikta ši galimybė, privalo savo būstą prijungti prie centralizuotų tinklų, kad būtų pasiekti Projektų finansavimo ir administravimo sutartyje numatyti stebėsenos rodikliai. Kitu atveju administruojanti institucija – Aplinkos projektų valdymo agentūra taikys finansines sankcijas.

 P r a š o m e  gyventojus kuo skubiau prisijungti prie centralizuotų vandentiekio ir nuotekų tinklų. Plačiau...


Skelbiamas mokinių foto darbų konkursas „Vandens ženklai“

  Konkurso nuostatai...

Darbai pateikiami iki 2018 m. balandžio 13 d. UAB „Kelmės vanduo“ administracijai, adresu Kooperacijos g. 1A, 86134 Kelmė.

Kontaktinis asmuo – Daina Ravinskienė, tel. Nr. 8 427 61227, 8 614 50789 El.paštas info@kelmesvanduo.lt


2017 m. lapkričio 24 d. UAB „Kelmės vanduo“, atstovaujama direktoriaus Broniaus Paliulio, ir UAB „Techsis“, atstovaujama direktoriaus Algirdo Birkanto, pasirašė rangos sutartį Nr.B8-62 „Buitinių nuotekų tinklų ir nuotekų valymo įrenginių projektavimas ir statyba Kukečių gyvenvietėje“. Įgyvendinant projektą Kukečių gyvenvietėje, planuojama suprojektuoti ir pakloti 3,897 km naujų nuotekų tinklų ir pastatyti naujus nuotekų valymo įrenginius. Paslaugomis naudosis 58 namų ūkiai (128 gyventojai).


2017 m. lapkričio 23 d. UAB „Kelmės vanduo“ atstovaujama direktoriaus Broniaus Paliulio ir Jungtinės veiklos partnerių grupė UAB „Panevėžio ryšių statyba“, UAB „Panevėžio melioracija“ atstovaujama UAB „Panevėžio ryšių statyba“ direktoriaus Audriaus Balčėčio pasirašė rangos sutartį Nr. B8-61 „Vandentiekio, buitinių nuotekų tinklų ir nuotekų valymo įrenginių projektavimas ir statyba Grinių gyvenvietėje“. Plačiau...2017 birželio 2d. UAB „Kelmės vanduo“ direktorius Bronius Paliulis ir UAB „Kauno hidrogeologija“projektų direktorius Gedeminas Baronas pasirašo sutartį „Vandens gerinimo įrenginių projektavimas ir statyba Grinių gyvenvietėje“, finansuojamą pagal 2014 – 2020 m. Europos Sąjungos struktūrinių fondų investicijų projektą „Kelmės r. gyvenviečių vandentvarkos ir aplinkosaugos infrastruktūros modernizavimas ir plėtra“. Įgyvendinant Investicinį projektą planuojama suprojektuoti ir pastatyti vandens gerinimo įrenginius Grinių gyvenvietėje. Naujais vandens gerinimo įrenginiais naudosis preliminariai 109 namų ūkiai.2016 sausio 27 d. Lietuvos vandens tiekėjų asociacija, kartu su Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centru organizuoja šalies moksleivių plakatų konkursą „VANDUO: VARTOK IR SAUGOK!" Plačiau...2014 balandžio 7 d. Kelmės mieste įgyvendinamas projektas „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Kelmės mieste“ (paramos sutarties Nr. VP3-3.1-AM-01-V-02-112). Projektas finansuojamas pagal 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 3 prioriteto „Aplinka ir darnus vystymasis“ VP-3.1-AM-01-V priemonę „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra“. Plačiau...


2014 kovo 25 d. įvyko „VANDUO IR JO NAUDOJIMAS - 2014" pirmasis konkurso etapas, kurį organizavo UAB „Kelmės vanduo“. Darbų vertinimo komisija, sudaryta iš dviejų atstovų iš savivaldybės Švietimo skyriaus, dviejų atstovų iš vandens tiekimo įmonės ir vieno profesionalus fotografo, balsavo už kiekvienam labiausiai patikusius moksleivių darbus ir susumavus balsavimo rezultatus buvo išrinkti geriausieji. Plačiau...


2013 lapkričio 18 d. Lietuvos vandens tiekėjų asociacija, kartu su Lietuvos mokinių neformaliojo Švietimo centro Gamtinio ir ekologinio ugdymo skyriumi organizuoja: Šalies moksleivių foto darbų konkursą „VANDUO IR JO NAUDOJIMAS - 2014". Plačiau...

2013 liepos 2 d. Lietuvos Respublikos Aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra ir UAB „Kelmės vanduo“ pasirašė administravimo ir finansavimo sutartį projekto „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Kelmės mieste“ (paramos sutarties Nr. VP3-3.1-AM-01-V-02-112) įgyvendinimui. Projekto įgyvendinimo trukmė 14 mėn. Plačiau...2013 03 29 Įgyvendinus projektą „Kelmės dumblo apdorojimo įrenginių statyba“, naujoji dumblo kompostavimo aikštelė pradėjo vaidinti savo „žaliąjį“ vaidmenį. Šiuo metu čia perdirbama netoli 600 tonų atliekų, surinktų iš viso rajono. Manoma, kad kompostuojama ir brandinama atliekų masė naudinga organine trąša pavirs iki vasaros pabaigos, o ateityje aikštelės indėlis, saugiai atsikratant nuodingo nuotekų dumblo, tik didės. Plačiau...

2012 11 mėn. Kelmės rajone, daugiausiai iš Europos Sąjungos (ES) Sanglaudos fondo lėšų pastatytoje dumblo kompostavimo aikštelėje jau kaupiamos žaliosios atliekos. Pilnai savo veiklą aikštelė pradės gavus TIPK (Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės) leidimą. Nuo vasaros jau sukaupta 585 tonų žaliųjų atliekų. Po pusmetį truksiančio kompostavimo ir brandinimo proceso ši masė sumažės per pusę ir virs naudinga organine trąša. Plačiau...

2012 06 mėn. Kelmės rajone baigiamas įgyvendinti 2007-2013 m. laikotarpio ES struktūrinės paramos projektas ,,Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros renovavimas ir plėtra Kelmės rajone“. Šiuo metu asfaltuojamos gatvių dangos, kurios buvo sugadintos, tiesiant vandentiekio ir nuotekų tinklus. Darbus atlieka UAB „Žemaitijos keliai“.

2012 m. gegužės mėnesį pradėtas vykdyti projektas “Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Kelmės rajone (Užventyje, Kelmėje) ir pradėti statybos darbai Užvenčio mieste.